Steun ons en help Nederland vooruit

Vereniging

D66 Delft is een lokale afdeling van een politieke vereniging, gevormd door haar leden. De leden zijn het kloppend hart van de afdeling en werken samen aan de toekomst. Dat is niet alleen waardevol, maar ook leuk. Als lid doe je mee! We voeren samen campagne, we organiseren evenementen en we ondersteunen onze politici zowel op lokaal als op landelijk niveau bijvoorbeeld met onze kennis. Daarnaast beslissen onze leden mee op alle niveaus. Lees hier wat je allemaal kan doen bij D66 Delft, waar je aan kan bijdragen en hoe je kan meebeslissen.

Kenniswerkgroepen

Via de kenniswerkgroepen kunnen leden van D66 Delft een inhoudelijke bijdrage leveren aan D66, op zowel lokaal als landelijk niveau.

Campagneteam

Trek een witte jas aan en ga mee naar buiten. Of zet je talent in voor het organiseren van campagneactiviteiten. Ook buiten verkiezingstijd horen we graag wat er leeft in de wijken van Delft: help jij mee als ogen en oren van onze raadsleden?

Evenementen

D66 Delft organiseert regelmatig activiteiten voor leden en geïnteresseerden. Van borrels tot lezingen tot discussies over politieke of maatschappelijke thema’s.

Talent, Opleiding en Kennisdelen

D66 zet zich in voor onderwijs van hoge kwaliteit. Ook binnen de partij investeert D66 graag in de ontwikkeling van talent. Op lokaal en regionaal niveau is er aanbod voor verschillende doelgroepen.

Algemene afdelingsvergadering

Het hoogste orgaan van de afdeling is de ledenvergadering (of Algemene Afdelingsvergadering), die beslist over benoemingen in het bestuur, het beleidsplan, de begroting en andere belangrijke kwesties.

Praktische documenten

Statuten & huishoudelijk reglement

Verkiezingsprogramma 2018-2022

D66 wil en kan in Delft het verschil maken. We doen dat met visie en daadkracht. Door te investeren in de toekomst van Delft én Delftenaren. Lees hier meer over in het verkiezingsprogramma 2018-2022.

Nieuwsbrief

Bent u geen lid, maar wilt u toch op de hoogte blijven van activiteiten en nieuws van D66 Delft? Klik hier om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief.