Steun ons en help Nederland vooruit

Vacatures

Openstaande Vacatures:

Aankomende Vacatures:

Wil je je kandidaat stellen voor een van de vacatures? Klik dan hier voor het kandidaatstellingsformulier. 

Geen vacature maar wil je toch iets bijdragen?

Graag verzoeken wij leden die belangstelling hebben om actief betrokken te raken bij D66 Delft en de lokale politiek om zich te melden bij het bestuur en aan te geven naar welke commissie hun belangstelling uitgaat. Wij zoeken bijvoorbeeld nog leden voor de Programmacommissie die een belangrijke taak heeft in de totstandkoming van het verkiezingsprogramma.

We zijn blijvend op zoek naar vrijwilligers ter versterking van het team van de permanente campagne commissie die behalve voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 een belangrijke rol heeft in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2021. Wil je hier een handje helpen, laat het ons graag weten.

Verder adviseren we leden die ambities hebben om in de gemeenteraad en/of op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te komen, dit alvast vertrouwelijk te melden aan het bestuur. Wij kunnen eventuele opleiding en/of kennisdeling toespitsen op de potentiele nieuwe raadsleden.

De werkgroepen zijn momenteel op sterkte, maar uiteraard zijn we graag bereid  plek in te ruimen voor kandidaten die een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren en die bereid zijn tijd en energie in een werkgroep te steken. Heb je een tof idee voor een nieuwe werkgroep of heb je een bepaald doel waarvoor je extra ondersteuning en aandacht nodig hebt, dan staat het bestuur klaar om te helpen.

Je kan het bestuur bereiken via: bestuur@d66delft.nl

Vacatures:

Bestuurslid Algemeen

De termijn van één van onze bestuursleden zit erop. Om die reden zijn we op zoek naar iemand ter versterking van ons bestuur. Afhankelijk van de interesse van dit bestuurslid en de verdere samenstelling van het bestuur, kan dit op allerlei vlakken liggen: ledenwerving & – binding, campagne en communicatie en/of talentontwikkeling en opleiding.

Het bestuur is als geheel verantwoordelijk voor het goed functioneren van de afdeling. Van een bestuurslid verwachten wij dat hij/zij ondernemend, proactief, integer, nieuwsgierig en resultaatgericht is. En op die manier effectief bijdraagt aan het organiseren van activiteiten, het enthousiasmeren van leden en het leggen van de verbinding tussen stad, vereniging en politiek. Daarnaast moet hij/zij in staat zijn om verschillende typen mensen te verbinden en daarmee bij te dragen aan de diversiteit van onze afdeling.

Momenteel is een beleidsplan voor de periode 2018-2022 in ontwikkeling, dat als leidraad gaat functioneren voor het beleid de komende jaren. Dit plan biedt nog volop ruimte voor eigen initiatieven.

Algemene taken en verantwoordelijkheden

 • Zorgt voor een algemene verwelkomende sfeer op activiteiten binnen de afdeling, bestuur en haar commissies;
 • Waarborgt een breed palet aan activiteiten en komt op deze manier tegemoet aan de diversiteit in interessegebieden onder de leden en de wens om als partij zichtbaar te zijn in de stad;
 • Is aanwezig bij afdelingsactiviteiten en doet mee aan campagne-activiteiten;
 • Helpt de drempels te verlagen om lid of actief te worden;
 • Enthousiasmeert vrijwilligers en kan ze effectief aansturen.

De instelling, middels stemming, van het bestuurslid vindt plaats tijdens de volgende Algemene Leden Vergadering. Stel je kandidaat door het kandidaatstellingsformulier te verzenden naar het bestuur. Je hoort voorafgaand aan de AAV of je de enige kandidaat voor een functie bent of dat er meerdere kandidaten zijn. Alvorens de AAV nemen wij contact met je op om nader kennis te maken en je te helpen voorbereiden op deze vergadering.

Voorzitters commissies Lijstadviescommissie  en Wethouderadviescommissie

D66 Delft is voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 opzoek naar voorzitters voor de commissies: Lijstadviescommissie en Wethouderadviescommissie.

Wij verwachten van een voorzitter dat deze bij voorkeur geen onderdeel is van D66 Delft en ervaring heeft met
gemeenteraadswerk. Het is belangrijk dat de voorzitter een objectieve rol kan spelen. Als voorzitter coördineer je de commissie en bewaak je de tijdslijnen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Op de AAV van 31 oktober zijn de instellingsbesluiten voor de Lijstadviescommissie en Wethouderadviescommissie vastgesteld. 

1. Instellingsbesluit LAC D66 Delft GR2022

2. Instellingsbesluit WAC D66 Delft GR2022

De instelling, middels stemming, van de commissies vindt plaats tijdens  de volgende Algemene Afdelingsvergadering. Stel je kandidaat door het kandidaatstellingsformulier te verzenden naar het bestuur.  Je hoort voorafgaand aan de AAV of je de enige kandidaat voor een functie bent of dat er meerdere kandidaten zijn. Alvorens de AAV nemen wij contact met je op om nader kennis te maken en je te helpen voorbereiden op deze vergadering.

Raadslid Gemeenteraadverkiezingen 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn we opzoek naar 50 potentiele raadsleden om op de kandidatenlijst te plaatsen. Wil jij meer informatie over wat het betekend om een raadslid te zijn of om de lijst van de gemeenteraadsverkiezingen als lijstduwer te zijn neem dan contact met ons op via bestuur@d66delft.nl. Kun jij je vinden in het bijgaande profiel dan maken wij graag kennis met jou.

Profiel Raadslid D66 Delft GR2022

Het proces om verkiesbaar te worden ziet er als volgt uit:

 • De aanmelding voor kandidaten opent op woensdag 14 juli 2021;
 • De kandidaatstelling voor kandidaten sluit op dinsdag 14 september 2021 om 23:59 uur;
 • De lijstadviescommissie stelt voorafgaand aan de e-voting een lijstadvies op;
 • De plek van de kandidaat op het lijstadvies wordt eerst aan de kandidaat voorgelegd, waarna alle kandidaten gedurende vier dagen het recht hebben aan dit advies een persoonlijke reactie toe te voegen van maximaal 300 woorden, hetwelk onverbrekelijk verbonden met het lijstadvies aan de leden ter kennis wordt gebracht (art. 6.13 lid 3 HR);
 • De leden van de afdeling D66 Delft worden door middel van dit lijstadvies  geadviseerd over een mogelijke volgorde van de kandidatenlijst;
 • De stemming voor de kandidaten opent op woensdag 3 november 2021 en sluit op woensdag 17 november 2021 om 23:59 uur;
 • Het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de stemming voor de kandidaten voor plaatsing op de definitieve kandidatenlijst vast te stellen op 5% van de uitgebrachte stemmen.

Om tot een lijstadvies te komen maakt de lijstadviescommissie (hoofdzakelijk) gebruik van de volgende zaken:

– Het cv van de kandidaat;

– Het kandidaatstellingsformulier;

– Het gesprek met de kandidaat, waarin gekeken wordt naar:

 • aansluiting bij het opgestelde profiel kandidaat-raadsleden;
 • aansluiting bij het profiel van de toekomstige fractie.

Lijsttrekker Gemeenteraadverkiezingen 2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 zijn we opzoek naar een Lijsttrekker. De lijsttrekker is het boegbeeld van D66 Delft in de campagne. Een gedreven politicus die in staat is om mensen aan zich te binden. Je debatteert met gemak, weet om te gaan met media-aandacht en bent de leider van het team dat voor D66 de verkiezingen ingaat, met alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Je weet de belangrijke punten voor D66 goed naar voren te brengen en hier steun voor te krijgen. Je hebt een visie voor de stad en kunt die goed verkondigen. Dat doe je overtuigend, met lef en enthousiasme. Mensen vinden je een sympathieke persoonlijkheid en hebben het vertrouwen in je. Kun jij je vinden in het bijgaande profiel dan maken wij graag kennis met jou.

Profiel Lijsttrekker D66 Delft GR2022

Het proces om de Lijsttrekker van D66 Delft te worden ziet er als volgt uit:

 • De aanmelding voor kandidaatstelling van lijsttrekker opent op woensdag 10 maart 2021;
 • De kandidaatstelling voor lijsttrekker sluit op dinsdag 13 april 2021 om 23:59 uur;
 • De stemming voor de lijsttrekker opent op woensdag 28 april 2021 en sluit op woensdag 12 mei 2021 om 23:59 uur;
 • Het aantal ondersteuningsverklaringen voor kandidaatstelling voor de lijsttrekker is vast te stellen op 2% van het aantal stemgerechtigde leden op peildatum woensdag 10 maart 2021.

 

Laatst gewijzigd op 8 november 2020