Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Zorg en samenleving

Iedereen die het nodig heeft, verdient goede zorg. De zorgvraag en het zorgaanbod nemen toe, ook in Delft. Oorzaken zijn onder meer de vergrijzing en een langere levensverwachting. Daardoor doen er meer mensen een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). D66 vindt het belangrijk dat de gemeente goede hulp biedt: iedereen krijgt de zorg die hij echt nodig heeft. Ons streven is dat iemand die zorg nodig heeft uiteindelijk weer op eigen kracht en zonder speciale zorg kan functioneren. Waar langduriger hulp nodig is, moet regie over het eigen leven centraal staan. Geen Delftenaar is hetzelfde.
In Delft wonen geboren Delftenaren en mensen die zich later in Delft vestigden, waaronder een groot aantal studenten, naast elkaar. Die verscheidenheid is waardevol, maar vraagt ook inlevingsvermogen en begrip voor elkaar. D66 is er voor elke Delftenaar, maar heeft extra aandacht voor kwetsbare groepen. D66 wil dat iedereen zichzelf kan zijn in Delft en niemand gediscrimineerd wordt, en vindt het belangrijk dat de gemeente actief uitdraagt dat Delft staat voor ‘vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.’

Iedereen die het nodig heeft, verdient goede zorg.