Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Onderwijs

D66 ziet onderwijs als motor van de samenleving. Door goed onderwijs krijgen mensen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Bovendien is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt een belangrijk wapen tegen jeugdwerkloosheid. Daarom wil D66 goed onderwijs voor iedereen, op alle niveaus, van jong tot oud.

Toponderwijs en werk voor iedereen.