Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling van Delft. De verschillende vervoersmiddelen verdienen integraal aandacht. Parkeer- en gezondheidsvoordelen geven wandelen en fietsen een streepje voor. Maar ook met OV en auto moet Delft goed bereikbaar zijn. Voor grotere afstanden, vervoer van goederen en voor mensen met een beperking blijft de auto belangrijk. D66 wil structureel inzetten op goede bereikbaarheid, ook tijdens (langdurige) werkzaamheden. Goede verkeersregie, op hoger niveau kijken naar verkeersstromen in samenhang met uitstoot en doorstroming, is hierbij cruciaal. Ook het ‘Testteam bereikbaarheid’ kan bijdragen aan verbeteringen voor de gastvrije stad. D66 wil kennis uit Big Data en Smart City inzetten om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Ook parkeren, stallen en handhaving moeten hierin meegenomen worden.

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling van Delft.