Steun ons en help Nederland vooruit

Democratie

Ons democratische lokale bestuur moet open staan voor ideeën en wensen van onze inwoners. Wat we regionaal efficiënter (kunnen) doen, doen we niet meer lokaal.

Onderwijs

Investeringen in onderwijs en de kenniseconomie vormen het recept voor gelijke kansen en duurzame werkgelegenheid.

Kennisstad

Een bloeiende kennisstad is een inspirerende, groene, schone, veilige en bereikbare stad.

Duurzaamheid

D66 vindt duurzaamheid een belangrijk thema, ook voor de komende raadsperiode. Op alle werkterreinen is het voorkomen van vervuiling en het zuinig omgaan met grondstoffen van belang.

Zorg

Mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben, moeten die zorg – op maat – kunnen krijgen. D66 vertrouwt op de eigen kracht van zowel zorgvragers als zorgverleners en op de verbondenheid tussen mensen onderling.