Steun ons en help Nederland vooruit

Onderwijs

D66 wil dat iedereen, van jong tot oud, levenslang goed onderwijs kan krijgen. Niet je achtergrond, afkomst of leeftijd hoort te bepalen welk onderwijs je kunt volgen, maar je talenten en motivatie.

Zorg en samenleving

Iedereen die het nodig heeft, verdient goede zorg.

Werk en inkomen

Werk biedt kansen tot ontplooiing en leidt tot zelfredzaamheid wat bijdraagt aan geluk.

Economie

D66 is trots op het ondernemerschap in Delft en de innovatieve ideeën die opkomen in de stad.

Vrije tijd

Een aantrekkelijke stad biedt naast werk ook voldoende voorzieningen op het gebied van kunst en cultuur, en sport en ontspanning.

Wonen en ruimte

Delft is onze stad, ons thuis. Een stad waar het nu en voor toekomstige generaties een fijne plek is om te wonen, werken, spelen en recreëren.

Mobiliteit

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling van Delft.

Duurzaamheid

Klimaatverandering is en blijft een wereldwijde uitdaging die we moeten oplossen. Het raakt ons allemaal, bedreigt het welzijn en de welvaart van iedereen, en vraagt actie van elk van ons.

Democratie en participatie

Delft wordt voor en door Delftenaren vormgegeven. Het lokale bestuur moet democratisch en betrokken zijn en open staan voor de vele goede ideeën, initiatieven en wensen van onze burgers, bedrijven en organisaties.

Dienstverlening

D66 vindt dat de gemeente zich als dienstverlener moet opstellen, naar inwoners én ondernemers.

Financiën

Of we nu voor bezuinigingsopgaven staan of ruimte hebben om te investeren: zonder solide financiën is er geen betrouwbaar bestuur van de stad mogelijk.

Veiligheid

Delftenaren moeten in vrijheid kunnen leven. Vrij om hun leven in te richten zoals zij willen zonder angst voor terrorisme, geweld of (online) intimidatie.