Steun ons en help Nederland vooruit

Zorg

Wie zorg nodig heeft, bevindt zich vaak in een kwetsbare positie. Daarom vindt D66 het belangrijk dat zorg persoonlijk is en van hoge kwaliteit. Zorg staat ten dienste van en zo veel mogelijk onder regie van de zorgvrager. Voor veel daarvan is de gemeente sinds 2015 verantwoordelijk. De gemeente moet zorgaanbieders sturen en beoordelen op kwaliteit van de zorg en concrete resultaten. Dat gaat goed, maar kan beter.

  • D66 wil dat de zorg zo veel mogelijk allereerst door de zorgvrager zelf, of vanuit de eigen omgeving, wordt georganiseerd. Dichtbij is het uitgangspunt. Creatieve oplossingen van de zorgvrager zijn zeer welkom en moeten waar enigszins mogelijk worden ingepast in het zorgplan.
  • D66 wil bij zorgaanbod meer aandacht voor de achtergrond en capaciteiten van een zorgvrager. Dat blijkt een positief verschil te kunnen maken in de kans dat een therapie en/of behandeling werkt.
  • D66 wil dat ook kleine zorgaanbieders, al dan niet in samenwerkingsverbanden, kansen krijgen bij aanbestedingen op voorwaarden dat zij gegarandeerde continuïteit en aantoonbare kwaliteitsbewaking leveren.
  • D66 wil dat de zorgaanbieders als onderdeel van hun werk deelnemen aan een (virtueel) netwerk van professionals en mantelzorgers die binnen de gemeente Delft werkzaam zijn op hun vakgebied. Dit bevordert de aansluiting van de formele zorg op de mantelzorg van hun zorgcliënten.
  • D66 wil dat Delft vooroploopt met zorginnovatie. D66 wil zorgaanbieders stimuleren om meer gebruik te maken van eHealth-oplossingen, zoals patiëntenportalen en -apps.
  • D66 vindt dat er in elke situatie en bij elke leeftijdsgroep speciale aandacht moet zijn voor het onderkennen en helpen doorbreken van (dreigend) sociaal isolement
  • D66 ziet de noodzaak van een eigen bijdrage om de kwaliteit van de zorg en continuïteit te kunnen blijven waarborgen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018