Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen

Delft is een prettige woonstad en dat wordt de komende jaren alleen maar beter. Toch zijn er uitdagingen. In wijken als Buitenhof en Voorhof kan en moet de leefbaarheid omhoog. Verder moet de balans tussen woningen in het sociale, huur- en koop-segment worden verbeterd om als stad aantrekkelijk te blijven voor verschillende doelgroepen. Ook pas-afgestudeerden, ouderen die hun eengezinswoning verkopen en mensen die voor hun werk naar Delft komen, moeten een woning kunnen vinden die bij hen past.

  • D66 wil meer nieuwbouw van modale huurwoningen (huur tussen de €700 en €900 per maand) en van koopwoningen in het middensegment.
  • D66 wil dat de gemeente met corporaties in gesprek gaat over het omzetten van sociale huurwoningen naar koopwoningen en het actief tegengaan van scheefwonen.
  • D66 wil regionale afspraken die een evenwichtiger woningbestand, met een groter aandeel middensegment, in Delft mogelijk maken.
  • D66 wil inzetten op maatregelen die de doorstroom naar beter passende woningen vergroten. Hier hoort bij dat ouderen worden ondersteund bij het vinden van een passende woning.
  • D66 wil de komende jaren meer aandacht voor levensloopbestendig en aanpasbaar bouwen dat aansluit bij de toekomstige vraag naar ouderenwoningen.
  • D66 staat open voor verschillende woonvormen voor (short stay) internationale studenten en promovendi (zoals student hotels en zelfstandige units).
  • D66 vindt dat mensen samen in een huis moeten kunnen wonen, maar wil kwalitatieve eisen stellen bij verkamering (zoals brandveiligheid, geluidsisolatie, voldoende fietsenstalling, huismeester) om potentiele overlast te voorkomen.
  • D66 wil blijvende aandacht voor voldoende woningen voor afgestudeerden in hun eerste of tweede baan (starters).
  • D66 wil de huidige starters- en blijverslening zo nodig blijven inzetten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018