Steun ons en help Nederland vooruit

Werkloosheid

D66 wil dat zoveel mogelijk mensen betaald werk hebben. De inzet van de gemeente moet daar op gericht zijn, maar dat mag niet leiden tot het zinloos voortduwen van mensen. D66 wil alleen geld investeren in re-integratie als er daardoor een redelijke kans op een baan is. Wanneer die kans er (nog) niet is, moeten alternatieve vormen van maatschappelijke activiteiten worden onderzocht.

De gemeente kan bijstandsgerechtigden maatschappelijk nuttig werk laten doen. D66 vindt daarbij dat in overleg met de betrokkene moet worden gekeken welk werk of welke activiteit het meest passend is. Het moet de kans op betaald werk waar mogelijk vergroten.

  • D66 wil dat Werkse! zoveel mogelijk mensen aan passend werk helpt. D66 ziet hiertoe mogelijkheden door innovatiebudget op te nemen in de vorm van een prestatiecontract.
  • D66 wil dat jongerencentra activiteiten aanbieden om vaardigheden te leren die de kans op werk vergroten, zoals sociale en ondernemersvaardigheden.
  • D66 wil dat het makkelijker wordt om vanuit een uitkering een eigen bedrijf (bijvoorbeeld als zzp’er) te starten.
  • D66 vindt dat ‘tegenprestaties’ door uitkeringsgerechtigden geen reguliere banen mogen verdringen, maar dat het de kans op een baan moet vergroten. Jongeren zonder startkwalificatie moeten als tegenprestatie onderwijs kunnen volgen.
  • D66 vindt dat vrijwilligerswerk een goede manier is om werkzaamheden te verrichten buiten het gangbare patroon van betaald werk. Het kan een volwaardige manier zijn van deelnemen aan de maatschappij. Daarom kan ook structureel vrijwilligerswerk een vorm zijn van tegenprestatie.
  • D66 wil graag experimenten binnen de bijstand met financiële beloning van werken met behoud van uitkering en experimenten met een “basisuitkering” zonder dat er verdere eisen aan de uitkeringsgerechtigde wordt gesteld.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018