Steun ons en help Nederland vooruit

Banen

D66 wil in Delft banen op alle niveaus. De Delftse kenniseconomie biedt nu vooral banen aan hoger opgeleiden, maar schept ook kansen voor mensen met een lagere of middelbare beroepsopleiding.  Daarbij valt te denken aan hoogwaardige instrumentenmakerij, installateurs, goede zorg en kinderopvang. D66 wil in samenwerking met het bedrijfsleven (kennisbedrijven, MKB en ZZP-ers) zorgen voor een betere aansluiting van arbeidsmarkt op beroepsbevolking. Als kennisstad en thuisbasis van bijvoorbeeld Robovalley kent Delft als geen ander de uitdagingen – en de kansen – die er zijn op de arbeidsmarkt door technologische vooruitgang. Aanleg en onderhoud van digitale, elektrotechnische, mechanische en duurzame systemen, zoals zonnepanelen of warmteopslag vragen om praktisch geschoolde vakmensen.

  • D66 vindt dat Delft met al haar kennis en kunde vooruit moet kijken wat dit voor uitdagingen en kansen biedt voor de Delftse arbeidsmarkt.
  • D66 wil het MKB (inclusief zzp’ers) betrekken bij het zoeken naar banen voor uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters: zij weten tenslotte aan welke werknemers behoefte is. D66 wil daarom bedrijven betrekken bij gesprekken met scholen over het beroepsopleidingenaanbod.
  • D66 wil dat de gemeente werkgevers stimuleert om meer ervaren ouderen én net opgeleide jongeren aan te nemen en dat Delft daarbij als werkgever zelf het goede voorbeeld geeft. Hierbij valt te denken aan meester-gezelcombinaties van oudere en jonge werkzoekenden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018