Steun ons en help Nederland vooruit

Voortgezet- en beroepsonderwijs

Delft staat bekend om de TU Delft, maar biedt vervolgopleidingen op alle niveaus in verschillende richtingen met een accent op techniek. Bij het maken van een keuze voor een vervolgopleiding is loopbaanoriëntatie van cruciaal belang. De kwaliteit en het imago van het VMBO, MBO en praktijkonderwijs verdienen extra aandacht. Ons doel is dat elke leerling de school verlaat met minimaal een startkwalificatie. Een intensieve aanpak ter voorkoming van voortijdige schoolverlaters is dan ook noodzakelijk.

  • D66 wil de actieve samenwerking tussen onderwijsinstellingen en leerplichtambtenaren verder intensiveren, onder andere door borging van de kwaliteit van de schoolverzuimaanpak en afspraken met alle niveaus van onderwijs over bijscholing, schakelklassen en loopbaanoriëntatie.
  • D66 wil expliciet aandacht voor de schoolkeuze en overgang naar het voortgezet onderwijs en loopbaanoriëntatie. D66 koestert daarom initiatieven zoals School’s Cool en Delft on Stage.
  • D66 wil dat er voldoende stageplekken zijn en deze samen met organisaties en ondernemingen realiseren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018