Steun ons en help Nederland vooruit

Vluchtelingen

De gedachte dat iedereen in Delft kansen krijgt, geldt ook voor asielzoekers en vluchtelingen. Zij hebben vanaf dag één recht op goede opvang en begeleiding na de oorlog of het levensgevaar waarvoor zij hun land verlaten hebben. Zo wil D66 hen de kans geven een nieuw thuis te vinden, zich te ontwikkelen en aan de samenleving bij te dragen.

  • D66 wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat deze nieuwe Delftenaren vanaf dag één de taal kunnen leren en meedoen in de samenleving door opleiding en/of vrijwilligerswerk.
  • D66 wil dat Delft zijn aandeel blijft verzorgen in de landelijk vastgestelde taak rond huisvesting van statushouders. Bij voorkeur wonen zij in kleinere wooneenheden, gemengd met andere Delftenaren, en verspreid over de stad.
  • D66 wil een goede samenwerking tussen gemeente en hulporganisaties om statushouders te helpen hun leven hier op te bouwen, Nederlands te leren en te integreren. Bijvoorbeeld door begeleiding bij te maken keuzes op gebied van werk en opleiding, en het vinden van Delftse vrienden.
  • D66 wil indien dat nodig blijkt langer dan zes maanden begeleiding voor statushouders om in te burgeren. Als bestaand beleid onvoldoende of onvoldoende effectief blijken, past de gemeente dat beleid aan.
  • D66 wil toezicht op kwaliteit en effectiviteit van de taallessen, zodat het taalbudget van elke vluchteling zo effectief mogelijk wordt ingezet.
  • D66 wil dat er voor nieuwkomers tweejarige internationale schakelklassen beschikbaar zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018