Steun ons en help Nederland vooruit

Schulden- en armoedebestrijding

Problemen gaan vaak gepaard met financiële zorgen. Het aantal huishoudens in langdurige armoede stijgt en veel huishoudens kunnen een tegenvaller niet zomaar opvangen. Met als risico dat schulden zich opstapelen, voorzieningen afgesloten raken en kinderen zonder ontbijt naar school gaan. Uiteindelijk leidt dit tot sociale problemen. D66 wil dat tegengaan. Waar nodig moet de gemeente zorgen voor bijzondere bijstand en goede schuldhulpverlening.

  • D66 wil een rustperiode (moratorium) voor mensen met schulden, zodat zij de kans krijgen om aan hun schulden te werken zonder dat de schulden verder oplopen. Jongeren verdienen daarbij extra aandacht via een fonds om hen in een vroeg stadium van hun schulden af te helpen met afspraken over afbetaling.
  • D66 wil een compleet kindpakket, zodat kinderen niet in armoede hoeven opgroeien, volwaardig mee kunnen doen en daardoor kansen krijgen. Ook mogen gezinnen met kinderen niet op straat worden gezet.
  • D66 wil dat het Instituut Sociaal Raadslieden (ISR) haar onafhankelijke en belangrijke rol bij het geven van informatie en advies over sociaaljuridische problemen kan blijven vervullen.
  • D66 waardeert particuliere initiatieven tegen armoede zoals de voedselbank, non-foodbank en de vakantiebank. De gemeente moet deze organisaties actief onder de aandacht brengen.
  • D66 wil dat de pilot voor een fonds voor ziektekostenachterstanden, gestart door zorgverzekeraar DSW, breder wordt uitgerold.
  • D66 wil dat de gemeente alleen werkt met bonafide en kwalitatief goede budgetbeheerders en deurwaarders. De gemeente richt zich op het vinden van een oplossing en het aanpakken van de oorzaken, en mag zelf geen oorzaak zijn van oplopende schulden door een te bureaucratische houding.
  • D66 maakt onderscheid tussen opzettelijke fraude en nalatigheid van burgers: fraude wordt hard aangepakt, nalatigheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen door heldere communicatie en afspraken.
  • D66 wil dat uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid krijgen om hun vaste lasten te laten inhouden op hun uitkering, waardoor ze minder snel in financiële problemen komen.
  • D66 vindt de Delftpas een belangrijk instrument voor mensen met een laag inkomen om mee te kunnen doen en wil dat hij voor al hun kinderen gratis blijft.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018