Steun ons en help Nederland vooruit

Schoolgebouwen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Multifunctioneel gebruik van deze gebouwen voorkomt leegstand.

  • D66 wil dat alle schoolgebouwen zo snel mogelijk volledig duurzaam en energieneutraal zijn.
  • D66 wil dat bij nieuw- en verbouw schoolgebouwen multifunctioneel ingericht worden.
  • D66 wil dat docenten en leerlingen de onderwijs(her)huisvesting mede vormgeven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018