Steun ons en help Nederland vooruit

Risico’s

  • Weerstandsvermogen toereikend voor afdekken risico’s
    D66 vindt dat (financiële) risico’s die de gemeente loopt realistisch in kaart moeten worden gebracht. Voor de risico’s die de gemeente loopt moet een adequaat weerstandsvermogen beschikbaar zijn om de risico’s af te dekken. Hierdoor komt de gemeente niet direct in financiële problemen wanneer er risico’s optreden.
  • Regeling grote projecten
    Om te zorgen dat risico’s in kaart zijn, voorkomen dat risico’s optreden en strak te sturen op tijd/geld/kwaliteit, vindt D66 dat de regels die zijn opgesteld binnen de ‘Regeling grote projecten’ moeten worden nageleefd en gemonitord.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018