Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

D66 is voorstander van regionale samenwerking op gebieden die de stad niet zelf goed kan regelen. Zaken als verkeer en vervoer en het (internationaal) op de kaart zetten van de regio als economische vestigingsplaats zijn voorbeelden van onderwerpen die regionaal moeten worden afgewogen en uitgevoerd. D66 is dan ook blij met de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) en ziet hiervan de grote meerwaarde voor een stad als Delft. Afspraken over welke gemeente zich waarop richt zijn belangrijk om versnippering van krachten en onderlinge concurrentie tegen te gaan: samen sterker is het doel. Delft speelt met haar profiel als kennisstad een belangrijke rol in de profilering van de regio. D66 blijft scherp op de democratische inbreng van de raden en het voldoende tot uiting komen van het Delftse belang binnen de Metropoolregio.

Ook grote opgaven zoals de Jeugdzorg zijn te complex om als Delft alleen op te pakken en kunnen beter regionaal worden georganiseerd. Aandachtspunt hierbij is wel dat er voor gemeenten voldoende ruimte voor eigen beleidsvrijheid blijft bestaan: de uitvoering kan efficiënter samen, maar politieke keuzes moeten lokaal mogelijk blijven. D66 is kritisch over het vormen van bijzondere samenwerkingsverbanden, zoals Gemeenschappelijke Regelingen (GR’s). Het gevaar is dat door taken op deze manier op afstand te zetten de raden onvoldoende inspraak en grip hebben op de regeling, zowel beleidsmatig als financieel.

  • D66 wil dat de afvalverwerking goed, goedkoop en duurzaam gebeurt, daarom moet onderzocht worden hoe dat het beste kan: door Avalex te verkopen, om te vormen in een overheids-NV of op een andere manier.
  • D66 wil dat periodiek wordt geëvalueerd of gemeenschappelijke regelingen nog de beste organisatievorm zijn om het doel waarvoor ze opgericht zijn te dienen en of ze voldoende efficiënt en effectief functioneren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018