Steun ons en help Nederland vooruit

Regiegemeente

Delft heeft de afgelopen jaren de rol van regiegemeente op zich genomen: Delft is een gemeente die per taak bekijkt wie wat het beste kan uitvoeren in plaats van alles zelf te doen. D66 is een groot voorstander van deze manier van besturen. Het zorgt voor optimaal gebruik van initiatieven van anderen, legt taken neer bij partijen die daartoe het best zijn uitgerust, is kostenbesparend en waarborgt het behoud van cruciale voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening.

  • D66 vindt dat bij het maken van beleid altijd goed moet worden overwogen welke verantwoordelijkheid de gemeente heeft:  zijn het taken die
    • kunnen worden overgelaten aan de markt of de stad?
    • met subsidie (op basis van de gemeente vastgestelde kaders en doelstelling) beter uitgevoerd kunnen worden door andere partijen?
    • de gemeente kan uitbesteden?
    • de gemeente zelf moet uitvoeren?

Laatst gewijzigd op 22 november 2018