Steun ons en help Nederland vooruit

Referendum

D66 is voorstander van het, op initiatief van de bevolking, beschikbaar blijven van het lokale referendum als uiterste noodrem. De uitkomst wordt bepaald door een gekwalificeerde meerderheid (percentage voor/tegen van alle kiesgerechtigden). Hierdoor wordt het dilemma ‘stemmen of thuisblijven’ ondervangen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018