Steun ons en help Nederland vooruit

Recreatie en sport

Iedereen moet kunnen sporten. Sport houdt ons gezond, ontspant en brengt mensen samen. Daarnaast is sport een belangrijke vorm van preventie en zorgt het voor minder ziekte en zorgbehoefte. Er dienen voldoende goede sportfaciliteiten zijn, zowel formeel via sportaccommodaties en verenigingen als informeel via voorzieningen in de openbare ruimte. Dit kan niet zonder de inzet van vrijwilligers, en dat verdient waardering en ondersteuning.

  • D66 wil dat ieder kind in Delft kan sporten en zijn zwemdiploma-A kan halen.
  • D66 wil de kwaliteit van de beschikbare sportvelden en –zalen waarborgen, daartoe moeten deze voorzieningen goed en efficiënt gebruikt kunnen worden.
  • D66 wil dat de Delftse verenigingen doorgaan met dit ‘Maatschappelijk Verantwoord Verenigen’. Subsidies voor sportverenigingen zullen zich hier dan ook (primair) op moeten richten.
  • D66 wil dat Delft beschikt over voldoende zwemwater en dat de gemeente doorzet met de bouw van een nieuw zwembad ter vervanging van de Sportfondsenbaden aan de Weteringlaan en bij Zwem- en Squashcentrum Delft. D66 wil dat daarbij onderzocht wordt of in de zomer buiten kan worden gezwommen, bijvoorbeeld doordat de gebouwschil gedeeltelijk kan worden geopend.
  • D66 wil dat het hoogheemraadschap zich maximaal inzet voor verbetering van de (zwem)waterkwaliteit in de Delftse Hout en roept de gemeente op hierover in nauw contact te blijven staan met het hoogheemraadschap.
  • D66 wil door de stad heen genoeg aantrekkelijke groene plekken die mede zijn ingericht om recreatief en sportief te bewegen. Dit komt tegemoet aan de trend om in de openbare ruimte te sporten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018