Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op onderwijs op zijn of haar eigen niveau, binnen de eigen mogelijkheden. Of leerlingen nu een beperking hebben en achterblijven, hoogbegaafd zijn, of achterblijven juist omdát ze hoogbegaafd zijn. Voor scholen en ouders is dat niet altijd makkelijk te regelen. Daarom vragen het passend onderwijs en de jeugdzorg veel aandacht, ook in Delft. Thuiszitten is nooit een acceptabel alternatief.

  • D66 pleit voor een zo nauw mogelijke samenwerking tussen ouders, de school, passend onderwijs en jeugdzorg, zodat geen enkel kind tussen de wal en het schip valt.
  • D66 wil extra aandacht voor het vergroten van de betrokkenheid van de ouders en het beperken van de administratieve belasting van ouders en leraren.
  • D66 wildat leerlingenvervoer op kosten van de gemeente beschikbaar blijft voor kinderen met een beperking, die niet zelfstandig naar school kunnen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018