Steun ons en help Nederland vooruit

Parkeren

Goede parkeermogelijkheden zijn onmisbaar voor de bereikbaarheid van de stad voor zowel bewoners als bezoekers. Regulering van parkeren is noodzakelijk om parkeerdruk te verlichten en ervoor te zorgen dat de parkeerders direct op de juiste plaats parkeren. In de binnenstad willen we algemene bezoekers zoveel mogelijk in de parkeergarages laten parkeren en de parkeerplekken op straat reserveren voor bewoners en hun bezoekers. In nieuwe wijken, zoals de spoorzone, moeten parkeerplekken voor bewoners juist zoveel mogelijk inpandig zijn, zodat alleen hun bezoekers op straat hoeven te parkeren.

Autobezit ontwikkelt zich: er is een tendens naar minder autobezit in de toekomst. D66 wil niet vooruitlopen op deze ontwikkeling, maar wel monitoren wanneer beleid aanpassing behoeft, zodat bijvoorbeeld parkeernormen of –beleid, hierop tijdig kunnen worden aangepast.

  • D66 wil betere bewegwijzering voor bezoekers van de Binnenstad, zodat duidelijk is dat zij in de parkeergarages moeten parkeren. Dit voorkomt veel ergernis, boetes en onnodig zoekverkeer.
  • D66 wil gereguleerd parkeren alleen daar invoeren waar een parkeerprobleem betstaat en in overleg met ondernemers en bewoners van de wijk.
  • D66 wil het gebruik van milieuvriendelijke auto’s stimuleren door te zorgen voor voldoende elektrische laadpalen en (voor zover hiertoe wettelijk ruimte bestaat) korting op de parkeertarieven.
  • D66 wil wildgroei van laadpunten voor elektrische voertuigen voorkomen. Voorzieningen voor deze auto’s moeten zoveel mogelijk toekomstgericht aangelegd worden.
  • D66 wil het delen van auto’s en fietsen stimuleren, maar het gebruik van de publieke ruimte hiervoor reguleren. Er moet onderzoek plaatsvinden wat deze trend betekent voor de behoefte aan parkeerplekken en claim op de openbare ruimte, nu en op termijn.
  • D66 wil dat de eerste parkeervergunning voor bewoners betaalbaar blijft. Het parkeren van een tweede auto mag meer kosten om dat te ontmoedigen. Daarbij zijn de totale inkomsten van parkeren op straat en de tarieven voor de garages in principe kostendekkend.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018