Steun ons en help Nederland vooruit

Ouderen

Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. D66 wil faciliteren dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, werken en meedoen in de samenleving.

  • D66 wil dat de gemeente bij de inrichting en gebruik van de openbare ruimte rekening houdt met bijvoorbeeld rollators of scootmobiels.
  • D66 wil dat er bij de bouw van nieuwe woningen meer aandacht is voor levensloopbestendige woningen en dat de gemeente faciliteert dat mensen kunnen verhuizen naar zo’n woning.
  • D66 wil dat ouderen die minder digitaal vaardig zijn hier begeleiding bij kunnen krijgen.
  • D66 wil dat de gemeenteinitiatieven om eenzaamheid tegen te gaan ondersteunt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018