Steun ons en help Nederland vooruit

Openbare ruimte

De openbare ruimte is van en voor iedereen. Dit vraagt om aandacht voor de inrichting van de stad op ooghoogte, omdat de menselijke maat belangrijk is bij de inrichting van de omgeving. Niet alleen in de Binnenstad en Spoorzone moeten mensen zich prettig voelen, maar iedere wijk in Delft verdient goed beheer en onderhoud. Een goede woonomgeving levert een positieve bijdrage aan de sociale samenhang.

  • D66 wil bij nieuwe ontwikkelingen en vernieuwbouw dat openbare ruimte, vorm en functie van bebouwing, verkeersstromen en groen elkaar versterken. De vernieuwing in de Poptahof laat zien dat de integrale benadering een transformatie in gang heeft gezet en de leefbaarheid verbetert. D66 wil deze aanpak waarbij de buurt goed wordt betrokken in meer wijken invoeren, te denken valt aan Poptahof-Noord en naoorlogse wijken zoals de Buitenhof en Voorhof.
  • D66 wil dat bij de herinrichting van drukke wegen en kruispunten eerst wordt gekeken naar locaties waar dat vanwege hoge concentraties luchtvervuiling het meest nodig is, zeker in de buurt van scholen, sportvelden en zorgcomplexen.
  • D66 vindt het belangrijk dat kleine ingrepen in de wijk, zoals herinrichting of onderhoud van de buitenruimte, snel worden opgepakt. Input vanuit de buurt is hierbij belangrijk.
  • D66 ziet kunstzinnige graffiti graag op toegewezen plaatsen, maar wil ‘tagging’ tegengaan door materiaalgebruik, verticaal groen of zo snel mogelijke verwijdering.
  • D66 wil dat bewoners meldingen over de openbare ruimte gemakkelijk kunnen doen, bijvoorbeeld via Twitter of Whatsapp, en dat deze snel worden opgepakt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018