Steun ons en help Nederland vooruit

Open data

D66 is voor transparantie en het mogelijk maken van eigen initiatieven. Open data biedt een uitstekende mogelijkheid om beide te bewerkstelligen. Dit biedt niet alleen optimale transparantie, maar geeft initiatieven (van o.a. ondernemers of andere organisaties) de mogelijkheid deze data te gebruiken voor nuttige en creatieve toepassingen. Uitgangspunt moet hierbij wel zijn dat persoonsgegevens eigendom van het individu zijn en niet van de overheid

  • D66 wil dat Delft en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar zij aan deelneemt zoveel mogelijk aan actieve openbaarmaking doen van documenten of data die bij hen berusten. Indien privacy dit niet mogelijk maakt dan dienen desbetreffende documenten geanonimiseerd te worden. Het raadinformatiesysteem (RIS) wordt vernieuwd om de gepubliceerde documenten beter vindbaar en doorzoekbaar te maken en het volgen van besluitvorming per dossier mogelijk te maken.
  • D66 wil dat het aantal beschikbare datastromen op https://delft.nl/opendata verder wordt uitgebreid en deze actueel gehouden data bevatten.
  • D66 wil dat de gemeente samen met andere organisaties/bedrijven hackathons organiseert om innovatieve concepten met open data van de gemeente en andere partners te stimuleren.
  • D66 wil dat naast de reeds gepubliceerde informatie in het subsidieregister duidelijk gemaakt wordt hoe de hoogte van toegekende subsidies wordt bepaald.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018