Steun ons en help Nederland vooruit

Ondernemen

Ondernemers zijn van onschatbare waarde voor de Delftse economie, het profiel en de aantrekkelijkheid van Delft. Binnen de kenniseconomie, maar zeker ook daarbuiten. D66 is blij met de bruisende ondernemerszin in de stad. Juist nu het beter gaat met de economie moet de gemeente de ondernemers de ruimte laten en niet in de weg staan met ingewikkelde vergunningen of trage procedures. Delft heeft met Yes!Delft een van de beste incubators van de wereld, maar wil ook aan andere starters en doorgroeiers ruimte bieden.

Verder willen we dat de gemeente actief samenwerking zoekt bij (maatschappelijke) vraagstukken die de hele stad aangaan. Ondernemers hebben hier vaak goede ideeën over, bijvoorbeeld over de herinrichting van de Schieoevers en het inrichten van de ‘rode loper’ van de Binnenwatersloot naar de Nieuw Langedijk.

  • D66 wil ondernemerschap faciliteren in samenspraak met ondernemers over mogelijke belemmeringen.
  • D66 wil de resterende leegstand in Delft tegengaan en ziet in de winkelgebieden graag een gevarieerd en evenwichtig aanbod van soms eeuwenoude en nieuwe detailhandel en horeca.
  • D66 wil dat bureaucratische rompslomp niet het ondernemerschap in de weg staat. Schrap onnodige regels, vereenvoudig de aanvraag van vergunningen en betaal facturen op tijd.
  • D66 wil dat de gemeente in gesprek gaat met ondernemers op welke vlakken gemeente en ondernemers elkaar kunnen helpen, aanvullen of versterken.
  • D66 wil dat ruimtelijke problemen en vraagstukken over bereikbaarheid in goed overleg met ondernemers en andere belanghebbenden opgelost worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018