Steun ons en help Nederland vooruit

Mantelzorg

Veel zorg vindt plaats binnen de kring van familie, vrienden en buren. Vaak verlenen mensen die zorg naast hun al drukke leven. Die geleverde mantelzorg verdient meer waardering en ondersteuning. Mantelzorg kan immers een deel van de professionele zorg voorkomen of vervangen. Het zorgt voor meer bekende gezichten aan tafel of bed bij de zorgvrager, en voor betaalbare zorg voor ons allemaal.

  • De rol van de mantelzorgers bij de zogenaamde keukentafelgesprekken moet met hen worden geĆ«valueerd.
  • D66 wil dat mantelzorgers ontlast kunnen worden door respijtzorg of in hun eigen baan, bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met zorgverlof of de mogelijkheid tot uren schenken. De gemeente geeft hierin het goede voorbeeld.
  • D66 wil dat jeugdige mantelzorgers ondersteuning krijgen. Het (intensief) zorgen voor een ouder, broertje of zusje mag niet ten koste gaan van andere activiteiten zoals school en/of de ontwikkeling van het kind verstoren. Ook jonge mantelzorgers hebben het recht om kind te zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018