Steun ons en help Nederland vooruit

LHBTI

Delft is koplopergemeente op het gebied van LHBTI-beleid. D66 vindt het belangrijk dat de gemeente zorgt voor goede voorlichting ten aanzien van LHBTI en discriminatie van LHBTI’ers helpt voorkomen.

  • D66 wil dat op alle scholen voorlichting gegeven wordt over seksualiteit, gender en LHBTI.
  • D66 wil expliciet LHBTI-voorlichting aan organisaties met een achterban die hier minder bekend mee is zoals migrantenorganisaties of (ouderen)zorgorganisaties.
  • D66 wil dat er in samenwerking met de Delftse Werkgroep Homoseksualiteit (DWH) gekeken wordt waar LHBTI’ers nog tegen zaken aanlopen en wat de gemeente hieraan kan doen.
  • D66 wil een fysieke markering in de stad (bijv. in de Spoorzone) om aan te geven dat Delft een regenboogstad is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018