Steun ons en help Nederland vooruit

Leven lang leren

Onderwijs stopt niet bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of het behalen van een diploma. Om mee te kunnen (blijven) doen is het van belang om te blijven leren en (bij)scholing te volgen. Zo heeft ongeveer 10% van de Delftenaren moeite met lezen. Daardoor komen zij sneller in de schulden, lopen grotere medische risico’s en kunnen minder snel hun recht halen bij een conflict. Ook digitale laaggeletterdheid vormt voor veel mensen een belemmering om mee te komen.

  • D66 wil mensen met een bijstandsuitkering stimuleren tot het volgen van een opleiding wanneer dat hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
  • D66 wil laaggeletterdheid in Delft aanpakken en extra aandacht voor digitale vaardigheden ongeacht achtergrond of leeftijd. Taalvrijwilligers kunnen hier een waardevolle rol in spelen.
  • D66 wil ten behoeve van leven lang (bij)leren dat de gemeente met instellingen voor MBO, HBO en WO afspraken maakt over mogelijkheden voor iedereen om aan die instellingen onderwijs te volgen, ook later in de carrière.
  • D66 wil de mogelijkheid onderzoeken van ‘scholingsvouchers’ voor ouderen die langer dan een half jaar werkloos zijn naar het model van de leerwerkcheques voor jongeren.
  • D66 wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als werkgever en haar werknemers gelegenheid geeft tot (bij)scholing.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018