Steun ons en help Nederland vooruit

Leefbare wijken

Delft moet een stad zijn waar mensen zich thuis voelen. De stad moet daartoe uitnodigen doordat mensen met diverse achtergronden elkaar in de wijken ontmoeten, en de openbare ruimte een gastvrije en veilige plek is. Zo leren nieuwkomers Delft snel kennen en wonen Delftenaren van verschillende herkomst en achtergrond prettig naast elkaar.

  • D66 wil dat de uitvoering van de Woonvisie leidt tot diverse wijken met een gevarieerd en gemengd aanbod van allerlei typen woningen. Het aanbod sluit aan bij de werkelijke behoefte.
  • D66 wil dat meldingen van discriminatie snel opgepakt worden. Daarbij kijken relevante instellingen, zoals anti-discriminatievoorzieningen en de politie, niet alleen naar juridische procedures, maar ook naar het wegnemen van oorzaken van de discriminatie (bijvoorbeeld door bewustwordingsprojecten).
  • D66 wil, bij voorkeur via private (mede)exploitatie, sport- en spellocaties in de Delftse wijken behouden, waaronder ook (water)speeltuinen, kinderboerderijen en dierenweiden.
  • D66 wil experimenteren met leefstraten. In deze straten mogen in de zomer geen auto’s komen zodat buurtbewoners de straat volledig kunnen benutten.
  • D66 juicht initiatieven van bv. buurtwhatsapp-groepen, aanspreekpunten per wijk en flatbeheerders toe omdat zij de sociale veiligheid van de buurt versterken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018