Steun ons en help Nederland vooruit

Lasten

D66 vindt dat de Delftenaar een lokaal belastingtarief mag verwachten dat past bij de voorzieningen die een stad als Delft biedt. Bij tekorten moet in eerste instantie gekeken worden naar de oorzaken van deze tekorten, mogelijkheden om efficiënter te werken en naar andere hervormingen en bezuinigingen. Het is té gemakkelijk om simpelweg de belastingen te verhogen en zo de rekening bij de burger neer te leggen.

  • D66 streeft daarom naar een met landelijk vergelijkbaar niveau van de woonlasten (= OZB + riool + afval). Dit betekent dat de lasten verder omlaag moeten.
  • D66 grijpt bij tegenvallers niet naar OZB-verhoging om tekorten te dekken, maar kiest maximaal voor een stijging volgens de consumentenprijsindex (CPI).
  • D66 wil dat rioolwaterzuivering en afvalstoffenheffing kostendekkend zijn.
  • D66 wil eventuele mogelijkheden vanuit het Rijk benutten om de lasten te differentiëren op basis van de ‘vervuiler betaalt’, bijvoorbeeld lagere parkeerkosten voor elektrische auto’s.
  • D66 wil (indien wettelijk mogelijk) kwijtscheldingen verplaatsen naar de bijzondere bijstand: uitvoering kan hierdoor efficiënter en klantvriendelijker: bewoners hoeven maar één keer gevraagde inkomensinformatie aan te leveren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018