Steun ons en help Nederland vooruit

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur zorgen voor ontspanning en ontwikkeling van en verbinding tussen mensen. De Delftse cultuur is terug te vinden in de Delftse geschiedenis, o.a. in het Prinsenhof. Een ander deel van de aantrekkingskracht en waarde van kunst zit in het vernieuwende aspect ervan. De stad biedt gelukkig naast de basisvoorzieningen veel kleinschalige creatieve en kunstzinnige initiatieven die steunen op enthousiaste vrijwilligers.

  • D66 wil graag dat ook museum het Prinsenhof zo snel mogelijk zelfstandig wordt. Uitgangspunt hierbij is wat ons betreft dat het Prinsenhof een sterk merk wordt met aantrekkelijke wisselende tentoonstellingen (zoals het succesvolle ‘Vermeer komt thuis’). Investeringen in het Prinsenhof moeten zichzelf op termijn door deze aantrekkelijke insteek terugverdienen.
  • D66 vindt dat het cultuurbeleid erop gericht moet zijn dat er een divers aanbod is om er zo voor te blijven zorgen dat kunst en cultuur er voor alle Delftenaren is. Wij koesteren daarom naast de drie culturele basisvoorzieningen ook zelfstandige culturele instellingen zoals het Rietveld theater en filmhuis Lumen.
  • D66 wil dat nieuwe doelgroepen aangesproken worden. Cultuur concentreert zich nog te veel rondom de Binnenstad.
  • D66 wil dat cultuur voor iedereen bereikbaar is. Delft heeft hiervoor het Jeugdcultuurfonds, maar de mensen voor wie het fonds bedoeld is, weten niet altijd van het bestaan ervan. De gemeente moet het fonds beter onder de aandacht brengen.
  • D66 wil dat de gemeente bij regelmaat een informele gelegenheid organiseert voor mensen uit de sector, omdat de mensen in de Delftse cultuursector elkaar en de gemeente niet altijd vinden.
  • D66 wil dat de gemeente kleinschalige creatieve en kunstzinnige initiatieven faciliteert, bijvoorbeeld door samen te zoeken naar geschikte ruimte.
  • D66 wil prestatiesubsidies beschikbaar stellen voor cultuur die structureel bijdraagt aan de Delftse maatschappelijke doelstellingen en stimuleringssubsidies voor nieuwe initiatieven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018