Steun ons en help Nederland vooruit

Kennisstad

Delft is internationaal bekend en is met recht dé high-tech kennisstad van Zuid Holland. We hebben de grootste technische universiteit van het land, maar ook Deltares, IHE, twee hogescholen en enorm veel innovatieve bedrijven. Delft kan niet zonder de TU en deze instellingen, en zij kunnen niet zonder Delft. De krachtige kenniseconomie biedt veel kansen in een veranderende wereld. D66 is ervan overtuigd dat de hele stad van die kansen kan meeprofiteren en gaat daarbij uit van het principe ‘de stad als campus, de campus als stad’. Delft kan beter profiteren van de slimme oplossingen die aan de TU bedacht worden. Eerder dachten studenten bijvoorbeeld mee over de ideale invulling van de nieuwe fietsenstallingen onder het station. Delft kan meer dan nu fungeren als proeftuin voor bijvoorbeeld waterstofauto’s, zelfrijdende auto’s, smart-city sensoren en duurzame oplossingen, zoals dat al in de Delftse Greenvillage gebeurt.

  • D66 wil de Technologische Innovatie Campus (TIC) nog beter onder de aandacht brengen van innovatieve bedrijven en expliciet ruimte bieden aan kleinschalige maakindustrie die past bij het profiel van Delft.
  • D66 vindt dat de koppeling van de kenniseconomie met alle onderwijsniveaus gemaakt moet worden, dus ook met het lager en middelbaar beroepsonderwijs. De innovatieve technologie biedt werkgelegenheid, het moet immers ergens geproduceerd en onderhouden worden.
  • D66 vindt dat jonge mensen hun opleiding deels bij bedrijven moeten kunnen volgen, juist ook op MBO- en HBO-niveau. Door stages bij kennisbedrijven te stimuleren bereiden we jongeren optimaal voor op werk in een snel veranderende economie.
  • D66 wil dat de gemeente vaker samenwerkingen in de stad zoekt, zodat de stad optimaal profiteert van de innovatiekracht van de TU en studenten de kans hun oplossingen in praktijk te brengen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018