Steun ons en help Nederland vooruit

Initiatief en inspraak

  • D66 wil dat de gemeente initiatieven vanuit de stad mogelijk maakt, bijvoorbeeld in het kader van ‘Right to Challenge’. Initiatieven die verbetering opleveren ten opzichte van staand beleid of uitvoering moeten de ruimte krijgen. Indien een initiatief niet haalbaar is, dan moet de gemeente hierover snel en helder communiceren richting de initiatiefnemers.
  • D66 wil dat de gemeente waardering toont voor initiatieven uit de stad, en dat in ieder geval doet door het wegnemen van belemmeringen en het delen van kennis en contacten.
  • D66 wil voorkomen dat de gemeente goed draaiende initiatieven van wijkbewoners overneemt zonder nadrukkelijke vraag daartoe. Het meedoen aan en dragen van die initiatieven creëert onderlinge binding tussen wijkbewoners.
  • D66 koestert alle Delftse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. De gemeente moet hun werk stimuleren, faciliteren en onderling helpen coördineren. D66 wil dat er een actueel en compleet overzicht is van maatschappelijke opgaven en welke professionele en vrijwilligersinstanties daarin werkzaam zijn (sociale kaart).
  • D66 wil, bij voldoende ruimte in de begroting, de invulling van die ruimte vormgeven samen met de hele raad en met de stad.
  • D66 vindt het belangrijk dat bij besluitvorming over nieuwe (bestemmings)plannen er allereerst geluisterd wordt naar ideeën en oplossingen van inwoners zelf.
  • D66 wil dat de gemeente actieve participatie en meedenken aan het begin van het besluitvormingsproces ook buiten de ruimtelijke ordening gaat toepassen.
  • D66 wil kijken naar vernieuwende vormen van volksraadpleging.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018