Steun ons en help Nederland vooruit

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en het waarborgen van privacy zijn terecht zeer actuele thema’s. Gemeentelijke ICT-systemen zijn onontbeerlijk voor de uitvoering van steeds meer, en voor de burger steeds gevoeligere taken. De gemeente moet staan voor de betrouwbaarheid van deze systemen: voor continuïteit, veiligheid én voor het waarborgen van privacy. Steeds meer persoonsgegevens worden bij de gemeente vastgelegd en uitgewisseld. Voor het waarborgen van de privacy is niet alleen de beveiliging van ICT-systemen cruciaal, maar ook het bewustzijn bij gebruikers en de organisatorische borging in de (gemeente)organisatie.

  • D66 wil dat de gemeente voldoet aan alle door National Cyber Security Centrum (NCSC) en andere relevante instellingen vastgestelde informatiebeveiligingseisen.
  • D66 wil dat de gemeente faciliteert dat kennis van de TU en Delftse informatiebeveiligingsbedrijven ter beschikking staat van instellingen met veel kwetsbare persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld de zorg.
  • D66 wil aandacht voor het voorkomen en verhelpen van identiteitsfraude.
  • D66 wil dat de gemeente datalekken altijd meldt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en kan aantonen wat er is ondernomen om een dergelijk datalek in de toekomst te voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018