Steun ons en help Nederland vooruit

Handhaving

 

Criminaliteit en radicalisering mogen in Delft geen kans krijgen. Een goede mix van preventie en handhaving is daarvoor noodzakelijk. De wijkagent heeft hierin een cruciale positie. Hij of zij kan gevoelens van onrust signaleren, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en voorkomen dat zij radicaliseren of afglijden naar criminele activiteiten. Daarnaast moet er ruimte zijn voor snelle en doelgerichte handhaving.

  • D66 vindt dat bestuur en politiek zich niet mogen laten leiden door angst. Wij kiezen voor maatregelen die werken en niet voor schijnveiligheid.
  • D66 zet in op preventie waar het mogelijk is, en handhaven waar het noodzakelijk is. Dit begint in het onderwijs, door het aanleren van weerbaarheid, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaters, en het volgen van jongeren die van het rechte pad af dreigen te raken.
  • D66 wil radicalisering vroegtijdig voorkomen. Mensen moeten weten waar ze met hun zorgen naar toe kunnen. Het gaat daarbij om signalering, hulp en ondersteuning, en waar nodig repressie. Cruciaal in de aanpak van radicalisering is de samenwerking tussen de gemeente met de nabije omgeving van mensen die dreigen te radicaliseren. Hierbij moeten alle relevante instellingen, inclusief de scholen, en organisaties betrokken worden.
  • D66 is zich ervan bewust dat bij ernstige overlast op korte termijn strenge handhaving noodzakelijk is.
  • D66 ziet een belangrijke rol weggelegd voor wijkagenten en Bijzondere Opsporingsambtenaren(BOA’s). Zij houden toezicht in wijken en buurten, kunnen handhaven, en de-escalerend optreden richting bewoners. Ook vormen zij voor veel bewoners en bezoekers een laagdrempelig aanspreek- en informatiepunt. D66 wil een duidelijke scheiding tussen politie en handhaving en geen extra bevoegdheden voor BOA’s.
  • D66 vindt het voor het veiligheidsgevoel belangrijk om de openbare ruimte netjes te houden, bij overlast snel te reageren en goede voorlichting te geven hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018