Steun ons en help Nederland vooruit

Groen

Parken, plantsoenen, speelveldjes of gewoon de groenvoorziening en bomen in de straat zijn belangrijk voor de leefbaarheid van wijken en de gezondheid van Delftenaren. Ook Delft krijgt te maken met klimaatverandering. Heviger regenval betekent dat er meer water lokaal opgevangen of in korte tijd afgevoerd moet worden. Hittegolven vergroten het belang van meer groen in het algemeen en vooral van grote verkoelende bomen. Groen moet er dus niet alleen aantrekkelijk uitzien, maar ook bruikbaar zijn en de biodiversiteit bevorderen.

  • D66 wil dat er een meerjarenvisie komt voor het inhalen van achterstallig groenonderhoud en nieuwe aanplant/inrichting van het groen in de stad met aandacht voor biodiversiteit.
  • D66 wil de buurt betrekken bij de herinrichting van de buitenruimte en het onderhoud daarvan. Initiatieven voor (tijdelijke) moestuinen en onderhoud en verbetering van groen worden ondersteund.
  • D66 wil dat bij bouw en onderhoudswerken in de openbare ruimte rekening wordt gehouden met beschermde plant- en diersoorten.
  • D66 wil voor de Spoorzone extra investeren in bomen van voldoende formaat en overgaan tot het versneld aanleggen van het zuidelijke deel van het Van Leeuwenhoekpark. D66 ziet graag meer groen op het nu nog erg stenige busplein.
  • D66 vindt groen in de stad belangrijk om hittestress te voorkomen en ziet het toevoegen van groen en het goed opvangen en afvoeren van (hemel)water als randvoorwaarde bij de (her)ontwikkeling van gebieden.
  • D66 wil dat de Delftse Hout een open plek blijft om te ontsnappen aan de drukte van de stad. Rust en recreatief gebruik zijn de waarden die hierbij voorop staan met ruimte en respect voor verschillende groepen gebruikers.
  • D66 wil dat groene daken, ‘verticaal’ groen  en het vervangen van tegels in tuinen door groen worden gestimuleerd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018