Steun ons en help Nederland vooruit

Gezonde school

Scholen spelen een belangrijke rol bij de gezondheid van kinderen. D66 vindt het belangrijk dat kinderen les krijgen over gezond leven in een gezonde leeromgeving. Voedingslessen en voldoende sport leveren een belangrijke bijdrage aan een gezonde toekomst van kinderen.

  • D66 wil minstens 3 uur bewegingsonderwijs op de basisschool, waarvan minimaal 2 uur gegeven door een vakdocent, al dan niet georganiseerd in samenwerking met lokale sportverenigingen. Bewegen en sport is belangrijk voor de gezondheid maar ook voor sociale samenhang.
  • D66 wil dat niet alleen de schoolgebouwen, maar ook de schoolpleinen en andere jeugd- en jongerenlocaties (zoals speeltuinen en sportvelden) in principe rookvrij worden
  • D66 ziet graag dat schoolpleinen vergroend worden, waarbij bijvoorbeeld op basisscholen moestuintjes ten behoeve van voedingslessen komen.
  • D66 wil dat ook in Delft actief wordt ingezet op JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het stimuleren van gezonde traktaties en een gezond aanbod in schoolkantines vormt hier een onderdeel van.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018