Steun ons en help Nederland vooruit

Gehandicapten

De Delftse samenleving moet ook toegankelijk zijn voor gehandicapten. D66 wil dat obstakels die meedoen in de maatschappij in de weg staan zoveel mogelijk worden weggenomen.

  • D66 vindt dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening moet worden gehouden met gehandicapten en mindervaliden.
  • D66 wil dat gehandicapten zoveel mogelijk in staat worden gesteld om aan sport te doen.
  • D66 wil dat de website van Delft (www.delft.nl) voldoet aan de wettelijke eisen van toegankelijkheid voor visueel gehandicapten.
  • D66 vindt dat openbare gebouwen in principe voor iedereen toegankelijk moeten zijn en in ieder geval duidelijke informatie geven over de toegankelijkheid.
  • D66 wil de individuele studietoeslag voor gehandicapte studenten op niveau houden, zodat ook zij kunnen studeren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018