Steun ons en help Nederland vooruit

Fiets en voetganger

Delft is een fietsstad bij uitstek. Er zijn maar weinig gemeenten waar we zo dicht op elkaar wonen als hier en je kan binnen de gemeente nauwelijks langer dan 8 kilometer onderweg zijn. Toch wordt voor veel ritten binnen de stad nog de auto gepakt, met nadelige gevolgen voor de drukte op de wegen, de luchtkwaliteit en de gezondheid. Om dat te veranderen, en ervoor te zorgen dat Delftenaren voor vervoer binnen en rond de stad de fiets pakken, zijn snelle en veilige doorgaande routes nodig en goede stallingsmogelijkheden.

  • D66 is voorstander van het gemengd gebruik van voetganger en fietser in de autoluwe Binnenstad. Wel is het belangrijk om te kijken hoe ook op drukke momenten de doorstroming en veiligheid van fietsers en voetgangers het best is gewaarborgd.
  • D66 wil aandacht voor toegankelijke en veilige routes voor voetgangers met extra aandacht voor hen die slecht ter been zijn en bv. met een rollator lopen.
  • D66 wil, bij voorkeur stoplichtvrije, fietssnelwegen door de stad aanleggen, die ook kunnen worden gebruikt als hardlooproutes en om recreatief te fietsen. In afstemming met buurgemeenten wil D66 deze fietssnelwegen doortrekken.
  • D66 wil in samenhang met viersporigheid bij Delft Zuid onderzoeken hoe de oost-west-fietsverbindingen daar kunnen worden verbeterd.
  • D66 vindt dat drukke fietstrajecten altijd veilig moeten blijven, ook voor medeweggebruikers, zeker rond het stationsgebied, de binnenstad en de universiteit. Verbreding van deze paden, betere belijning en verkeersregelaars bij topdrukte kunnen daarbij helpen.
  • D66 wil slechte voet- en fietspaden en bewegwijzering aanpakken zodat het fietsnetwerk en de micro-bereikbaarheid van Delft verbetert.
  • D66 wil dat iedereen die zijn fiets langer dan eventjes parkeert veilig en vast moet kunnen stallen. Langdurig gestalde fietsen ziet D66 bij voorkeur inpandig. ‘Flits’parkeren van fietsen bij winkels moet dicht bij de bestemming kunnen. De ruimte die dit inneemt (fietsvak) moet zo mogelijk weer vrijvallen voor andere doelen op minder drukke tijden.
  • D66 wil dat weesfietsen sneller verwijderd worden.
  • D66 vindt dat alle treinreizigers en bezoekers van het station of stadskantoor hun fiets veilig moeten kunnen stallen in het stationsgebied. Kort parkeren kan wat D66 betreft gratis en dichtbij. Voor langer parkeren zijn betaalde of verder weggelegen locaties mogelijk.
  • Vooral in drukke woonwijken is het parkeren van de fiets vaak een probleem. Op plekken waar herinrichting van de openbare ruimte plaatsvindt wil D66 een parkeernorm voor fietsen gaan hanteren. Op straatniveau moet hiervoor worden gekeken naar de behoefte van de bewoners om hun fiets in de openbare ruimte te stallen. Als er in een bepaald gebied te veel fietsen zijn met onvoldoende stallingsruimte, moet de gemeente fietsparkeerplekken aanleggen. D66 stelt de fiets voorop en geeft prioriteit aan fietsparkeerplekken. Op één parkeervak kunnen meerdere fietsen staan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018