Steun ons en help Nederland vooruit

Expats

Delft heeft veel kennisinstellingen en ligt dichtbij steden met veel internationale bedrijven en instellingen. Daardoor is Delft een heel geschikte plek om te wonen voor buitenlandse kenniswerkers. Bureaucratische hindernissen die daarvoor nog bestaan, moeten we wegnemen.

  • D66 wil dat de gemeente samen met de TU Delft inzet op het wegnemen van belemmeringen voor buitenlandse studenten om na hun studie in Nederland te gaan werken.
  • D66 wil goede dienstverlening bieden aan buitenlandse inwoners van Delft en wil daarom dat de gemeente een Hospitality Center naar Leids voorbeeld inricht en alle dienstverlenende (digitale) loketzaken ook in het Engels aanbiedt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018