Steun ons en help Nederland vooruit

Dagbesteding

Dagbesteding voor bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking of dementie en maatschappelijke opvang voor bijvoorbeeld daklozen is een belangrijke taak van de gemeente. Vanuit het streven iedereen kansen te bieden moet deze hulp toegankelijk zijn en gericht zijn op het bieden van toekomstperspectief.

  • D66 wil dat er voldoende aanbod ‘beschermd wonen’ is in Delft en begeleiding waardoor mensen de vervolgstap kunnen maken naar (weer) zelfstandig wonen.
  • D66 wil dat er voldoende dag en nachtopvang in Delft beschikbaar is met aandacht voor het zo kort mogelijk in dit soort opvang verblijven, werken aan goede passende vervolgtrajecten en het bevorderen van zelfredzaamheid.
  • D66 wil dat de gemeente het experiment voor indicatievrije toegang tot zorgmedewerkers (‘sociaal wijkteam’) een vervolg geeft en uitbreidt. Hoe eerder mensen zorg vinden, hoe beter.
  • D66 ziet een toenemende bureaucratie rondom de vrouwenopvang. Bureaucratie mag de hulp niet in de weg staan en de veiligheid van deze vrouwen nooit in gevaar brengen.
  • D66 wil extra aandacht voor zwerfjongeren. Deze jongeren mogen niet op straat of in de volwassenenopvang terecht komen, maar moeten begeleiding krijgen om op het juiste pad te komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018