Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurscultuur

D66 is voorstander van een open bestuurscultuur. Collegeleden zijn transparant over hun afwegingen, en nemen de raad hier zoveel mogelijk in een vroeg stadium in mee. Belang van de stad staat hierbij altijd voorop. Constructieve inbreng van zowel coalitie als oppositie wordt gewaardeerd en meegenomen.

  • D66 wil bij de Kadernota Algemene beschouwingen houden om bij het vastleggen van de kaders voor de begroting op een vroeg moment de inbreng van de gehele raad mee te nemen.
  • D66 wil dat bij de totstandkoming van de Kadernota en Programmabegroting de volledige raad wordt meegenomen en dat zij gebaseerd zijn op ideeën uit de gehele raad, die bijvoorbeeld tijdens een raadsmarkt zijn aangedragen.
  • De fractie van D66 is altijd benaderbaar en zal gedurende de raadsperiode via verscheidene online en offline kanalen rapporteren over resultaten, standpunten en overwegingen. Daarnaast gaat de fractie de stad in om actief ideeën en feedback op te halen, en koppelt daarover ook terug richting de stad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018