Steun ons en help Nederland vooruit

Basisonderwijs

D66 is voorstander van brede basisscholen, met name in aandachtswijken. Deze integrale kindcentra bieden voor, tijdens én na schooltijd een dagprogramma met aandacht voor cultuur, sport, creativiteit, techniek, digitale en sociale vaardigheden en een gezonde levensstijl. Dit voorkomt dat kinderen na schooltijd onvoldoende te doen hebben en daardoor afglijden en/of overlast veroorzaken.

D66 ziet graag dat de gemeente bevordert dat in het onderwijs zelf ook aandacht wordt geschonken aan sociaal-emotionele ontwikkeling, aan bewustwording van burgerschap, aan hoe het politiek bestel functioneert en wat rechten en verantwoordelijkheden van individuen zijn.

  • D66 vindt dat scholen een belangrijke rol hebben in het bevorderen van tolerantie. Er moet worden geïnvesteerd in culturele en seksuele vorming, waaronder seksuele weerbaarheid en acceptatie van (seksuele) diversiteit.
  • D66 wil bevorderen dat op alle basisscholen, ook openbare, les gegevenwordt over godsdiensten. Religie is onderdeel van de menselijke cultuur en kennis ervan bevordert de tolerantie.
  • D66 wil expliciet aandacht voor een genderneutrale benadering in het onderwijs, die kinderen geen leerstijl en/of stereotype rolmodellen opdringt.
  • D66 wil een conciërge op elke school. Zij staan klaar voor de kinderen en geven hen een extra gevoel van geborgenheid en veiligheid. Bovendien zijn zij een onmisbare duizendpoot ter ontlasting van de leraren.
  • D66 wil een vast aanmeldmoment voor het basisonderwijs en transparante toelatingseisen, zodat ouders gelijke kansen hebben op plaatsing van hun kind op de school naar keuze. D66 wil dat de gemeente ook met het voortgezet onderwijs afspraken maakt over transparante aanmeldprocedures.
  • D66 ziet op brede scholen graag flexwerkplekken voor ouders, zodat zij daar desgewenst even kunnen werken of vrijwilligerswerk doen om bijvoorbeeld de files naar hun werk te vermijden.
  • D66 vindt het belangrijk dat het educatieve aanbod van culturele instellingen, zoals van DOK/VAK, op scholen blijft bestaan.
  • D66 vindt het praktijk Verkeersexamen een belangrijk onderdeel van het onderwijs en wil dat de politie dit blijft begeleiden.
  • D66 wil dat voorzieningen als de Delftse Vakantieactiviteiten en de zomerschool behouden blijven.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018