Steun ons en help Nederland vooruit

Auto-, bus- en vrachtverkeer

Een goede bereikbaarheid met auto, bus en vrachtwagen is belangrijk voor de Delftse economie. Deze bereikbaarheid is belangrijk voor bewoners, bedrijven en toeristen. Delft heeft door haar ligging tussen A13 en A4 een goede bereikbaarheid via de snelwegen. De uitdaging zit voornamelijk in de ‘laatste kilometer’. Onze historische binnenstad is niet berekend op intensief (vracht)verkeer: dit gaat ten koste van de luchtkwaliteit, veiligheid en, bij zwaar verkeer, de monumentale bebouwing. Zonder de bereikbaarheid voor bewoners en leveranciers te beperken, moet gemotoriseerd verkeer daar zoveel mogelijk gereduceerd worden.

  • D66 wil dat het vrachtverkeer in de Delftse binnenstad bij voorkeur wordt ingevuld met milieuvriendelijke stadslogistiek.
  • D66 wil het resterende vrachtverkeer zoveel mogelijk beperken, bijvoorbeeld door (smallere) venstertijden voor vrachtverkeer in de binnenstad, en milieuvriendelijke vrachtwagens.
  • D66 wil ook over de nieuwe Sebastiaansbrug geen zwaar vrachtverkeer.
  • D66 wil naast vrachtverkeer ook bussen en touringcars uit de binnenstad weren. Dit geldt ook voor de grote stadsbus over de Binnenwatersloot/Oude Langedijk. Wel moet voor mindervalide bezoekers goed en milieuvriendelijk vervoer naar de binnenstad beschikbaar zijn.
  • D66 wil alleen uitbreiding van de autoluwe binnenstad als daar voldoende draagvlak voor is bij bewoners en ondernemers.
  • D66 wil betere handhaving op het weren van scooters en bromfietsen (zonder ontheffing) in het autoluwe gebied en ziet op de lange termijn niet-elektrische scooters en bromfietsen het liefst beperkt tot uitsluitend doorgaande routes.
  • D66 wil de kruisingen van de Kruithuisweg (N470) met de Voorhofdreef, Buitenhofdreef en de Prinses Beatrixweg ongelijkvloers maken om Tanthof beter te ontsluiten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018