Steun ons en help Nederland vooruit

Afval

De mens zal altijd afval blijven genereren. Het duurzaam omgaan met afval is een technologische uitdaging die goed past bij het technisch profiel van Delft en haar onderwijs- en kennisinstellingen. De uitdaging is om de hoeveelheid ‘restafval’ tot een minimum te beperken door zo min mogelijk weg te gooien en zoveel mogelijk te hergebruiken. Wat D66 betreft is zo efficiënt, effectief en duurzaam mogelijk ophalen en verwerken van afval het uitgangspunt, en niet de vooropgezette keuze voor een specifiek systeem.

  • D66 wil bedrijven die zich richten op het repareren en hergebruiken van producten actief stimuleren om zich in Delft te vestigen. Wij zien graag kleine initiatieven als repair-café’s in de stad; goed voor het milieu én de werkgelegenheid.
  • D66 wil dat de afvalinzameling per wijk zo wordt vormgegeven dat er na verwerking een minimum aan restafval overblijft. Omgekeerd afval inzamelen, waarbij de gemeente al het herbruikbare afval (glas, papier, plastic etc..) ophaalt en de bewoners restafval wegbrengen kan in de ene situatie een goede oplossing zijn, waar zij elders onwerkbaar blijkt. De uiteindelijke keuze moet efficiënt zijn, zodat het betaalbaar blijft voor de bewoners. Wanneer nascheiding van afval minstens even duurzaam kan, sluit D66 deze optie niet uit.
  • D66 is kritisch op de wijze waarop Avalex de afvalinzameling uitvoert en ziet graag betere dienstverlening voor minder geld. D66 wil onderzoeken welke organisatievorm hier het beste bij past.
  • D66 wil graag dat de haalbaarheid van een regionaal bedrijf voor hergebruik van grondstoffen wordt onderzocht.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018