Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen en ruimte

D66 wil dat Delft een prettige woonstad is voor iedereen met gevarieerde wijken. Er zijn in Delft te weinig woningen voor kenniswerkers, bv. afgestudeerden in hun eerste of tweede baan (starters). D66 wil Delft nog aantrekkelijker maken als woon- en ontmoetingsplaats voor deze groep. De Spoorzone (Nieuw Delft) en de wijken rond de Binnenstad zijn hiervoor het meest aantrekkelijk.

Woonvisie

Meer middeldure en dure huur- en koopwoningen en een betere balans in kwaliteit, spreiding en aantal sociale huurwoningen: het zijn belangrijke speerpunten in de nieuwe Woonvisie 2016-2023. De woonvisie beschrijft de ambities die de gemeente heeft met wonen in Delft. De visie geeft ook aan hoe Delft wil omgaan met opgaven die voortkomen uit een sterk veranderde woningmarkt.

Spoorzone

D66 zal de komende jaren nog vaak over de Spoorzone spreken in de raad. De Spoorzone is een heel belangrijk project voor de stad. Ondertussen is de spoortunnel opgeleverd en rijden de treinen ondergronds. Dat is een grote verbetering voor de leefbaarheid van de stad. Met de eerste woningen die binnenkort in de Coendersbuurt worden opgeleverd en met de voltooiing van SC Delfland wordt dit nieuwe stadsdeel ook boven de grond zichtbaar.

Verlengen starterslening

Het college heeft besloten dat starters op de Delftse koopwoningmarkt van tussen de 18 en 35 jaar ook in 2016 gebruik kunnen maken van een starterslening. De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Starters kunnen in 2016 tot maximaal € 30.000 lenen. Dit is het gemiddelde bedrag dat kopers met een starterslening leenden sinds het bestaan van deze regeling.

Kwaliteit openbare ruimte

Mede door D66 komt binnen de begroting meer geld om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dat geld gaat naar het bestrijden van grote ergernissen van bewoners: graffiti en onkruid. Ook wordt het maaibeleid geïntensiveerd met extra aandacht voor biodiversiteit.