Steun ons en help Nederland vooruit

Werk en inkomen

Afspraken met budgetbeheerders

D66 heeft als doel dat iedereen voldoende inkomsten en vaardigheden heeft om in zijn eigen onderhoud te kunnen voorzien. Op dit moment moet de gemeente soms nog bijspringen met bijzondere bijstand of schuldhulpverlening. D66 vindt dat de gemeente de schuldhulpverlening samen met partners vorm moet geven. Vanaf 1 januari 2016 gebeurt dat ook.

Premiebijdrage aanvullende zorgverzekering

De gemeente Delft gaat inwoners met een laag inkomen die deelnemen aan de Aanvullende Zorgverzekering Delft (AV-Delft) een tegemoetkoming in de premie verstrekken. D66 zal blijven monitoren of deze en andere armoedemaatregelen mensen voldoende helpen.

Oplossing voor mensen met achterstand ziektekostenverzekering

Mede dankzij de inzet van D66 start DSW een pilot voor mensen met betalingsachterstanden van hun ziektekosten. In de pilot betalen mensen met betalingsproblemen iedere maand iets extra’s om hun schuld af te lossen en kunnen zo aanvullend verzekerd blijven.

Mensen krijgen onterechte fraudeboetes terug

D66 vroeg al lange tijd aandacht voor de onredelijke fraudewet, die niet verwijtbaar gedrag of nalatigheid bestraft als fraude. Hierdoor kwamen mensen buiten hun schuld in financiële problemen. In november 2014 stelde de Centrale Raad van Beroep dat de fraudewet inderdaad in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. D66 Delft diende daarom een motie in die het college op draagt om de boetes die onterecht zijn opgelegd, terug te betalen. De motie werd afgelopen donderdag met grote meerderheid door de gemeenteraad aangenomen.

Jeugdcultuurfonds

Sporten, gitaar spelen, huiswerk maken op de computer en op de fiets naar school gaan. Het lijkt vanzelfsprekend voor de meeste jongeren. Voor een hoop jongeren is het dat niet. In Delft zijn er veel kinderen en jongeren die graag mee willen doen, maar dat simpelweg niet kunnen omdat hun ouders geen geld hebben.

Betere voorlichting mensen met schulden

Mede dankzij D66 is de voorlichting voor mensen met schulden door de gemeente verbeterd. Door de informatievoorziening te verbeteren worden mensen beter in staat gesteld om op eigen kracht hun problemen op te lossen. Zowel online (op de website) als offline (met folders) worden mensen beter gewezen op hun rechten en plichten. Bekijk hier bijvoorbeeld de informatiepagina over de beslagvrije voet

Vrijwillige inzet bij werk en inkomen

D66 heeft met succes stevig ingezet op het geven van ruimte aan vrijwillige initiatieven bij het (weer) aan het werk helpen van mensen, jong en oud. Deze initiatieven, in combinatie met professionele inzet, helpen mensen weer aan een baan.