Steun ons en help Nederland vooruit

Veiligheid

D66 ziet als fundamentele waarden van onze samenleving: vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst. Het veiligheids- en handhavingsbeleid moet gericht zijn op het beschermen van deze fundamentele waarden en de grondrechten van ons allemaal. Delftenaren moeten in vrijheid kunnen leven. Vrij om hun leven in te richten zoals zij willen zonder angst voor terrorisme, geweld of (online) intimidatie. Dat is een vrijheid die tot de kern van onze democratische rechtsstaat behoort. Vanzelfsprekend is het een taak van de gemeente, politie en andere hulp- en veiligheidsdiensten om voor voldoende veiligheid te zorgen.

Geen cameratoezicht zonder goede afspraken

D66 is terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht ter bescherming van ieders privacy. Het plaatsen van camera’s zal altijd tijdelijk, doelgericht en proportioneel moeten zijn. De gemeenteraad moet altijd worden geïnformeerd over de inzet en verlenging van deze instrumenten, zodat zij daar effectief toezicht op kan houden.

Veilige straten en wijken

Criminaliteit en radicalisering mogen in Delft geen kans krijgen. Een goede mix van preventie en handhaving is daarvoor noodzakelijk. De wijkagent heeft hierin een belangrijke positie. Hij of zij kan gevoelens van onrust signaleren, mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid en voorkomen dat zij radicaliseren of afglijden naar criminele activiteiten. En als het nodig is moet er ruimte zijn voor snelle en doelgerichte handhaving.

Algemene Plaatselijke Verordening aangepast

Regelmatig worden de plaatselijke regels nagelopen en aangepast. D66 vindt dat belemmerende en verouderde regels moeten worden voorkomen. Een voorbeeld daarvan is het stoepkrijtverbod dat in Delft niet meer van toepassing is ook al had dat verbod in praktijk nooit tot enig probleem geleid. Zo zijn er in november 2017 nog een overbodige regels geschrapt en zijn andere regels aangepast.