Steun ons en help Nederland vooruit

Mobiliteit en duurzaamheid

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor een economisch krachtige ontwikkeling van Delft. De verschillende vervoersmiddelen (lopen, fiets, openbaar vervoer, auto, scheepvaart) verdienen integraal aandacht. Bij D66 hebben duurzame vervoersalternatieven een streepje voor. Want D66 vindt duurzaamheid een belangrijk thema. Op alle werkterreinen is het voorkomen van vervuiling en het zuinig omgaan met grondstoffen van belang.

Station en spoortunnel

Met de ingebruikname van de tunnel en het nieuwe station is Delft niet alleen verlost van het spoorviaduct, maar is station Delft ook al verkozen tot meest gastvrije middelgrote station door de reizigersorganisatie Rover.

Stadslogistiek en maatwerkdistributie

D66 heeft veel aandacht voor bevoorrading en transport in de stad. Op maandag 19 januari gaven wethouder Stephan Brandligt en bestuursvoorzitter Herna Verhagen van PostNL het startsein voor Stadslogistiek Delft en het nieuwe Stadslogistiek Centrum in Delft aan de Staalweg. Stadslogistiek Delft maakt wonen, werken en winkelen in de Delftse binnenstad nog aangenamer.

Extra fietsenstalling

Het ministerie van I&M heeft een subsidie van 3,5 miljoen euro toegezegd voor de realisatie van een derde ondergrondse fietsenstalling bij het station. Delft kan hiermee ook in de toekomst voorzien in de groeiende behoefte aan stallingsplaatsen. Volgens de prognose zijn in 2030 ruim 10.000 stallingsplekken nodig. Met de derde fietsenstalling is het mogelijk om op termijn alle fietsen ondergronds te stallen.

Nieuw afvalbeleid: omgekeerd inzamelen

Het college van de gemeente Delft stelt de raad voor nieuw afvalbeleid ‘Omgekeerd Inzamelen’ in te voeren. Met dit nieuwe afvalbeleid staat de gemeente voor de uitdaging 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in 2020.

Nieuwe laadpalen elektrische auto’s

Sinds juni zijn in Delft achttien nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s geplaatst. Er stonden al zestien openbare oplaadpalen in de gemeente Delft. Daarmee komt het aantal oplaadpalen in de openbare ruimte nu op vierendertig stuks uit.

Zes nieuwe organisaties werken mee aan energieneutraal Delft

In oktober 2015 hebben zes nieuwe organisaties de algemene e-deal Delft Energieneutraal 2050 ondertekend. Met de ondertekening spreken IKEA Delft, NEN, OrangeGas, The Datacenter Group, TNO en Werkse! met de gemeente af dat zij zich samen inspannen voor vermindering van de CO2- uitstoot, door in te zetten op energiebesparing, duurzame productie van energie en intelligente energiesystemen.