Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

Bij teruglopende financiën wordt het nog belangrijker om als Delft scherpe keuzes te maken, de risico’s te verkleinen en die te bewaken. Het risicoprofiel van Delft is onder controle maar alertheid blijft nodig door o.a. de nationale vastgoedmarkt en de nieuwe taken vanuit het Rijk. Daarom is het van het grootste belang om de reservepositie te blijven versterken en alle uitgaven scherp te bewaken.

Financieel gezonde stad

De Delftse coalitie (met D66 als grootste partij) heeft in het zomerreces van 2016 vol ingezet op financieel herstel. Gezonde financiën, nu en in de toekomst én eigen zeggenschap over te maken keuzes, hebben voor D66 altijd centraal gestaan.

OZB omlaag

D66 is blij dat er is afgesproken dat de OZB vanaf 2018 weer omlaag gaat en uiterlijk in 2025 weer terug is op het niveau van 2014. In 2016 is om de financiën van Delft op orde te krijgen een evenwichtig pakket van begrotingstechnische aanpassingen, bezuinigingen en lastenverhogingen samengesteld. Omdat de financiën weer op orde zijn, is de geplande OZB-verhoging voor 2017 teruggedraaid.

Parelfonds

Na jaren van bezuiniging is het de D66 wethouder van financiën vanaf 2017 weer gelukt geld vrij te maken voor een parelfonds, bedoeld om de ambities uit het rapport Delft Parel in de randstad te realiseren.